NL / EN
Jeadvocaat:
 • @renze_sinia @marcelzegtniets @Politie @CntrleAltDlt @Het_OM @POL_Zoetermeer Normaal gaan vinden zal dat niet zo la… https://t.co/o1exGxnWhi

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @renze_sinia @marcelzegtniets @Politie @CntrleAltDlt @Het_OM @POL_Zoetermeer Moet alles wat mag van de wet ook maar gebeuren?

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • U vond dat voldoende om te schieten? https://t.co/MaqLusoDv5

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @ItsNoGood101 Nee hoor maar gelijk schieten is ook zo wat

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @PieterOmtzigt: Zelf had ik in het reces een deel van de vragen al opnieuw gesteld. (6) https://t.co/YAavMHIPyU

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Advocaat 9 jarig meisje reageert op onjuiste uitlatingen voogd(ijinstelling). Kort Geding gaat door.
Geplaatst op 16.02.09

De raadsman van Khadija (mr. Richard A. Korver) die eerder vandaag bekend maakte dat er een Kort Geding is aangespannen tegen de voogd van zijn 9-jarige cliënte reageert met dit persbericht op uitlatingen van de voogd(ijinstelling), de William Schrikker Groep gedaan aan het ANP.

 

Hedenavond heeft de woordvoerder van de voogd(ijinstelling), nadat het ANP hem vroeg om een reactie op de inmiddels betekende dagvaarding verklaard:

“De woordvoerder van de William Schrikker Groep laat echter weten dat het nooit de bedoeling is geweest de advocaat elk contact met Khadija te ontzeggen. Vanwege de problemen waarmee ze kampt, is het alleen nodig daar van tevoren een goed gesprek met Korver over te hebben. Het kort geding staat voor woensdag gepland op de rechtbank in Amsterdam. De zegsman zegt echter ervan uit te gaan dat het niet hoeft door te gaan”.

De advocaat van Khadija, mr. Richard A. Korver, laat weten dat het Kort Geding wat hem betreft wel degelijk door gaat.

Korver geeft aan dat de voogd(ijinstelling) het kennelijk prefereert met hem te communiceren via de pers en daarbij ook nog eens aantoonbaar onjuiste uitspraken te doen.

De voogd heeft de advocaat van Khadija immers onomwonden en schriftelijk op 3 februari, na het bijwonen van een zitting op de Rechtbank eerst aan Khadija te hebben verboden, laten weten:

“Op uw verzoek om Khadija zelf te spreken kan ik als gezinsvoogd momenteel helaas alleen een afwijzende reactie geven. Ik vind het nu niet in het belang van Khadija, gezien haar medische en emotionele toestand, dat zij verder betrokken wordt in de verwikkelingen omtrent de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Niet alleen zorgt dit voor een toename van haar toch al zeer groot loyaliteitsconflict, ook brengt dit extra stress voor Khadija met zich mee, hetgeen wij allen weten levensbedreigend voor haar kan zijn.”

Die mededeling laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Ook een verzoek om bemiddeling door de Kinderrechter alsmede herhaalde schriftelijke en mondeling gedane verzoeken waarbij een Kort Geding nota bene werd aangekondigd hebben de voogd niet van standpunt doen veranderen.

Pas nadat de pers zich met de zaak ging bemoeien, tracht de voogd(ijinstelling) de gang van zaken nu dusdanig uit te leggen als zou er geen probleem zijn. Niets is minder waar.

De voogd heeft blijkens hiervoor geciteerde brief nog immer niet door dat het Khadija zelf is die betrokken wil worden aangaande beslissingen die over haar worden genomen. Krachtens het verdrag van de Rechten van het Kind heeft zij daar ook recht op.

Daarnaast verbindt de woordvoerder van de voogd(ijinstelling) thans voorwaarden aan contact tussen advocaat Korver en zijn cliënte. Dit is voor zowel Khadija als haar advocaat onacceptabel, nog daargelaten dat eveneens onacceptabel is dat de voogd(ijinstelling) zich via de pers tot de raadsman van Khadija wendt en nalaat dat rechtstreeks te doen. De voogd(ijinstelling) houdt zich immers voor de advocaat zelf onbereikbaar.

De advocaat van Khadija heeft contact gehad met haar behandelend arts uit het AMC. Khadija lijdt aan een zeldzame stofwisselingsziekte genaamd SCAD waaraan slechts enkele mensen in Nederland lijden.

De behandelend arts heeft medegedeeld dat de voogd hem niet heeft geconsulteerd en wel achter de wens van Khadija te staan om te kunnen praten met de rechter en haar advocaat. Volgens de behandelend arts levert dit geen gevaar op.

Het is eerder het tegendeel, als Khadija beknot wordt levert dat stress en daarmee mogelijk gezondheidsschade op. Dit laatste is des te schrijnender omdat Khadija eerst door haar voogd was toegezegd dat zij wel in de Rechtbank mocht verschijnen.

Khadija en haar advocaat handhaven hun eis in Kort Geding dan ook onverkort.

De Kinderrechtswinkel Amsterdam en Defence for Children staan achter de actie een Kort Geding aanhangig te maken.

Meer informatie kunt u vinden op http://www.korver-vanessen.nl/static/actueel.html of verkrijgen bij:

mr. Richard A. Korver LLM (
korver@korver-vanessen.nl)
advocaat / Attorney at Law