NL / EN
Jeadvocaat:
Advocaat Korver benoemt 4 positieve elementen in arrest Borstkankerzaak
Geplaatst op 09.02.10

De advocaat van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, De Borstkanker Vereniging Nederland en drie dames ouder dan 75, mr. Richard A. Korver, laat weten dat clienten teleurgesteld zijn in de uitspraak van het Hof Den Haag, die in hoger beroep van het Kort Geding dat zij hadden aangespannen, besloot dat de Staat toch vrouwen die ouder dan 75 zijn mag uitsluiten van het bevolkingsonderzoek.

Desalniettemin zitten er wel 4 positieve elementen in de uitspraak.

  1. Onder rechtsoverweging (hierna: r.o.) 6 overweegt het Hof dat vrouwen ouder dan 75 altijd het recht hebben op preventief onderzoek naar borstkanker. Huisartsen wilden een verwijzing van vrouwen die geen klachten hadden en die enkel preventief onderzoek wensten nogal eens weigeren. Vrouwen kunnen thans echter met dit arrest in de hand wel degelijk dit onderzoek afdwingen.
  2. Verder valt op dat het Hof onder r.o. 5.15 duidelijk overweegt dat de Staat er voorshands in dit Kort Geding in is geslaagd aannemelijk te maken dat er een rechtvaardiging is voor het stellen van de leeftijdsgrens van 75 jaar. De raadsman van eiseressen interpreteert dit als zijnde een duidelijke aanwijzing dat de bodemrechter hier mogelijk anders over zou kunnen denken. Eiseressen overwegen dan ook momenteel om een bodemprocedure hieromtrent te starten.
  3. Ook positief is dat de wettelijke bepalingen waarop de Staat zich heeft beroepen door het Hof niet van toepassing zijn verklaard (r.o. 5.4).
  4. Tot slot is positief dat het Hof, met de raadsman van eiseressen, van oordeel is dat indien de Staat discrimineert, het aan de Staat is te bewijzen dat zij daarvoor een rechtvaardigingsgrond heeft. Dit is van belang omdat de Voorzieningenrechter daarover anders oordeelde. Ook in andere zaken kan zulks van eminent belang zijn.
    De overheid zal dus indien zij middels een wettelijke regeling, vergunning of ander handelen discriminerend optreedt, dat optreden niet alleen dienen te rechtvaardigen, maar dat ook dienen te bewijzen.  Daarmee kunnen anderen hun voordeel doen.

Een link naar de uitspraak vindt u hieronder.

 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)