NL / EN
Jeadvocaat:
Boek van Richard Korver voorgelegd aan kabinet
Geplaatst op 15.10.12

Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) heeft vandaag, op basis van een door hem gelezen drukproef,  aan de griffier van de vaste Kamercommissie voor justitie gevraagd de conclusies en aanbevelingen van het boek Recht van Spreken, geschreven door mr. Richard Korver, aan het kabinet en de Raad voor de Rechtspraak voor te leggen.

 

Zij komen dan met een inhoudelijke reactie.  Daarna volgt een algemeen overleg voeren over het slachtofferbeleid tussen de minister en de Tweede Kamer waarmee een aantal van de ideeën van Korver werkelijkheid zouden kunnen worden als er voldoende steun in de Kamer is.

 

Het eerste exemplaar van het Boek wordt morgen (16 oktober) aan staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de heer Fred Teeven, aangeboden.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de uitgeverij, De Arbeiderspers, contactpersonen: Elik Lettinga, Joop Boezeman, Laura de Vaan. Tel: 030-2470411