NL / EN
Jeadvocaat:
Borstkankerzaak, Memorie van Grieven
Geplaatst op 01.11.08

Geïnspireerd door de woorden van de vooraanstaand kankerspecialist, dr. Pinedo, bij diens afscheid van de VU vorige week en teleurgesteld door een falende politiek zetten de drie vrouwen en het Clara Wichmann proefprocessenfonds, thans ook gesteund door de Borstkankervereniging Nederland, hun strijd om ook vrouwen ouder dan 75 jaar de kans te geven mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker (kortweg: BOB) voort. Zij stelden reeds direct na de uitspraak door de Voorzieningenrechter eind 2007 Hoger Beroep in.

Zij gaven inmiddels hun advocaten mrs. Richard A. Korver en Catelijne A.  Vilé van Korver & Van Essen advocaten | lawyers opdracht de Memorie van Grieven in te dienen bij het Gerechtshof Den Haag.  Deze Memorie behelst een opgave van de redenen waarom eiseressen menen dat de beslissing van de Kort Gedingrechter in oktober 2007 geen stand kan houden.

Kort gezegd komt het erop neer dat de Minister van Volksgezondheid deelname in de visie van eiseressen enkel verbiedt in verband met de kosten, terwijl die kosten juist erg gering zijn, te weten zo’n 25 euro per vrouw per jaar. Dit terwijl onnodige sterfte van 550 vrouwen per jaar kan worden voorkomen indien de vrouwen ouder dan 75 wel mee zouden mogen doen. 

De Kort Gedingrechter oordeelde dat er wel degelijk sprake is van onderscheid (lees: discriminatie) maar dat het aan eiseressen zou zijn te bewijzen dat dit onderscheid onrechtmatig is. Eiseressen menen dat het juist aan de Staat is te bewijzen dat deze op gerechtvaardigde grond dit onderscheid hanteert.

Na het indienen van de Memorie krijgt de landsadvocaat de tijd daarop schriftelijk te reageren middels een zogenaamde Memorie van Antwoord en zal het Hof uiteindelijk een oordeel moeten vellen.

Daarnaast is mr. Richard A. Korver bereid tot het geven van een nadere toelichting indien gewenst. U kunt hem daartoe bereiken via 020-5357565.

De Memorie vindt u terug op:

Klik hier om het bericht te openen (pdf)