NL / EN
Jeadvocaat:
Cliënt vrij na kort geding
Geplaatst op 18.06.10

Cliënt wordt om 9 uur aangehouden nadat hij een ontbieding bureau heeft gehad en is verhoord tot 13:00 uur. Het is maandag 14 juni, om 13:30 begint de eerste voetbal wedstrijd waarbij Nederland partij is. Cliënt zal verder die dag en avond niet worden gehoord omdat dit 'te zwaar' voor hem zou zijn.

Cliënt dient de volgende dag een examen te doen, bij gebreke waarvan hij van zijn opleiding zal worden verwijderd. Zijn raadsman stelt zich in verbinding met de Officier van Justitie teneinde te bezien of Justitie cliënt in de gelegenheid kan stellen zijn examens bij te wonen. Deze Officier van Justitie geeft aan niet veel te kunnen betekenen. Op het moment dat de raadsman aangeeft dat hij dan niet anders kan dan een Kort Geding starten wordt de Officier van Justitie geïrriteerd en geeft aan dat de raadsman "dat dan maar moet doen" en verbreekt de verbinding.

De Kort Geding rechter maakt korte metten met deze niet professionele houding van het Openbaar Ministerie en bepaalt dat cliënt in de gelegenheid dient te worden gesteld zijn examens te doen. Zo ziet u maar, een Kort Geding na inverzekeringstelling kan soms wel degelijk leiden tot invrijheidstelling. Advocaat in deze zaak was mr. Richard A. Korver

Via onderstaand link kunt u de uitspraak in zijn geheel lezen. 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)
Klik hier om het bericht te openen (pdf)