NL / EN
Jeadvocaat:
De dochters van overleden moeder vragen grafverbod
Geplaatst op 07.01.15

Vandaag dient in Leeuwarden een zaak bij de Rechtbank inzake het om het leven brengen van Miranda O.. Miranda laat veel familie na, waaronder drie dochters. Namens die dochters vordert mr. Richard Korver, advocaat te Amsterdam, een zogenoemd grafverbod. De dochters wensen ongestoord het graf van hun moeder te bezoeken en daarbij nimmer geconfronteerd te worden met de verdachte. De dochters vorderen bovendien immateriële schadevergoeding. In beginsel wordt voor het overlijden van een geliefde aan nabestaanden geen vergoeding toegekend omdat de wet een dergelijke mogelijkheid nog niet kent. Wel kan bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een bijdrage worden gevraagd. Die keert die ook uit. Het Fonds wordt gefinancierd door de overheid.

De dochters vinden dat de man zelf zou moeten betalen. Bovendien vinden de dochters dat de man ook kan worden veroordeeld tot betaling van immateriële schadevergoeding in verband met het schenden van hun mensenrechten, daarbij onder meer het recht om niet van hun ouders gescheiden te worden alsook hun recht op family life. Het is ook dat recht op ongestoord familieleven dat zij ten basis leggen aan hun vordering voor het grafverbod. Dat familieleven dat zij hadden, kunnen zij slechts nog symbolisch vormgeven door hun moeder te bezoeken. De dochters hopen dat de Rechtbank hun vorderingen zal toewijzen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Richard Korver.