NL / EN
Jeadvocaat:
De van het gezag ontheven vader wordt niet als belanghebbende aangemerkt.
Geplaatst op 21.01.13

In een zaak waarbij mr. Richard Korver de moeder bijstond inzake de verlenging van de ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) bepaalde het Hof dat de vader die niet langer het gezag had en geen verzorgende of opvoedende rol vervulde niet als belanghebbende diende te worden aangemerkt.

De letterlijke overweging van het Hof luidde:

Nu de vader van [kind ], [naam], bij beschikking van de rechtbank van 4 juli 2012 is ontheven van het ouderlijk gezag, terwijl tevens vast staat dat hij niet in een verzorgende en opvoedende rol bij [kind ] betrokken is geweest, zal het hof hem in deze procedure niet langer aanmerken als belanghebbende.

Voor de hele - geanonimiseerde - uitspraak kunt u LJN BY1760 ingeven op de site die bereiukbaar is door de link hieronder aan te klikken.

 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)