NL / EN
Jeadvocaat:
Defence for Children en ECPAT steunen verzoek behandeling achter gesloten deuren
Geplaatst op 20.11.11

Defence for Children en ECPAT steunen het verzoek tot behandeling achter gesloten deuren van delen van de strafzaak in de Amsterdamse zedenzaak. Het gaat dan met name om die delen die leiden tot risico's voor herkenning van kinderen en/of hun ouders.

Op verzoek van de raadsman (mr. Richard A. Korver) van veel van die ouders, brachten voornoemde organisaties hierover een zogenaamde mensenrechtenrapportage uit. 

Via de link hieronder kunt u die rapportage zelf inzien. Mr. Korver heeft de Officier van Justitie gevraagd dit stuk toe te voegen aan het dossier tegen de verdachten in de Amsterdamse zedenzaak, daarmee gebruik makend van een nieuw recht voor slachtoffers, namelijk: het recht stukken te doen toevoegen aan het dossier. 

De raadsman wijst erop dat er nog dusdanig veel in de openbaarheid zal worden behandeld dat de pers en de maatschappij daardoor wel degelijk goed geïnformeerd zullen kunnen geraken over deze strafzaak. Immers, eventuele preliminaire verweren, de behandeling van de persoonlijke omstandigheden van verdachten, (het grootste deel van) de vorderingen van benadeelde partijen, spreekrecht, deskundigenberichten/verhoren, requisitoir met strafeis en uitleg omtrent de bewezenverklaring, de pleidooien in reactie daarop en het vonnis zijn allemaal wel openbaar.

De stelling van het OM dat het dossier geheel gecodeerd wordt, is voor de ouders in deze zaak geen nieuws, daar al lang geleden de beslissing daaromtrent is gevallen, doch een garantie voor daadwerkelijke anonimiteit is zulks niet.

Immers ook lichaamskenmerken, adressen, kleding, beroepen van ouders en dergelijke kunnen leiden tot herkenning. Vandaar dat mr. Korver namens veel van zijn cliënten het dringende verzoek zal doen op de Rechtbank om de feiten achter gesloten deuren te bespreken. Dit teneinde de anonimiteit van de kinderen (en hun ouders) zo veel als mogelijk te waarborgen. 

Klik hier om het bericht te openen (pdf)