NL / EN
Jeadvocaat:
Deskundigen stellen dat ouders ook direct nadeel ondervinden van zedenmisdrijf
Geplaatst op 12.03.13

Vandaag zijn in de Amsterdamse zedenzaak de kinderarts, kinderpsychiater en emeritus hoogleraar gehoord die ook in eerste aanleg zijn gehoord.

Zij werden geconfronteerd met de berichten die advocaat mr. Richard Korver had verkregen van het KJTC, Movisie en dr. Bentovim.

De berichten van de laatst genoemde deskundigen treft u in onderstaande link aan.  Zij verklaren ieder op eigen wijze dat ouders als direct gevolg van het misdrijf benadeeld zijn.

In de visie van ouders maakt dit dat het Hof hen dient te zien als slachtoffer in de zin van de wet nu de wet zegt:

"Als slachtoffer wordt aangemerkt degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden."

Klik hier om het bericht te openen (pdf)