NL / EN
Jeadvocaat:
Dwangakkoord en goede trouw
Geplaatst op 05.08.08

Nu het sinds de wetswijziging van 1 januari 2008 op de weg van de schuldenaar ligt om aan te tonen dat hij ten aanzien van (het ontstaan van) zijn schulden te goeder trouw is geweest, geeft het hof in dit arrest aan op welke wijze dit dient te gebeuren. Voorts legt het hof een verbinding tussen de goede trouw en een dwangakkoord. Dit arrest is een vervolg op het arrest van 10 juli 2008. LJ Nummer BD6836 Het hof komt in dit vervolgarrest overigens terug op hetgeen in het arrest van 10 juli 2008 is geoordeeld over het bewijsaanbod. Inmiddels is ook einduitspraak gedaan in deze zaak. Mr. Richard A. Korver heeft de zaak gewonnen.

Klik hier om het bericht te openen (externe link)