NL / EN
Jeadvocaat:
Dwangakkoord en huwelijkse voorwaarden
Geplaatst op 24.04.10

Dwangakkoord en belangenafweging. Heeft schuldeiser in redelijkheid tot weigering van instemming met de schuldregeling kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat schuldeiser bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering heeft en de belangen van de schuldenaar of van de overige schuldeisers die door die weigering worden geschaad? Hof legt artikel 287a lid 1 Faillissementswet nader uit. 

Van groot belang voor hen die denken door huwelijkse voorwaarden de partner buiten de zaken van de schuldenaar te kunnen houden. Bij verrekenbedingen zal in ieder geval inzage moeten worden verschaft in vermogen, kosten en dergelijke van de echtgenote of echtgenoot die veelal juist buiten schot wenst te blijven en ten wiens behoeve de huwelijkse voorwaarden meestal zijn opgesteld. 

Mr. Korver van ons kantoor stond deze saniet in Hoger Beroep bij. Leerpunt in deze zaak: zorg voor volledige openheid van zaken vanaf het begin. Via onderstaande link komt u bij de volledige tekst van de uitspraak. 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)