NL / EN
Jeadvocaat:
Familie 'comadief' verbijsterd
Geplaatst op 15.07.14

De familie van de man die in zou hebben ingebroken bij het Frans Ottenstadion en daar tijdens zijn aanhouding onwel werd waarna hij later, na in coma te hebben gelegen, kwam te overlijden heeft met verbijstering kennis genomen van het persbericht waarmee zij geinformeerd werd over de beslissing om de man niet te vervolgen terwijl ook voor het OM vast staat dat hij verantwoordelijk moet worden gehouden voor de dood van hun geliefde zoon, broer en vader. Zij verzochten hun advocaat, mr. Richard Korver, namens hen te reageren.

De familie stelt voorop dat zij het voor de verdachte en zijn familie heel erg vindt dat de verdachte terminaal ziek is. Zij weten immers als geen ander wat het is om een familielid te verliezen.

Desalniettemin meent de famlilie dat de beslissing van het Openbaar Ministerie een uiterst ongelukkige en ongepaste is. De familie meent dat nu als het ware een vrijbrief wordt gegeven voor terminaal zieken om misdrijven te plegen.  Daarnaast vindt de familie het een onbegrijpelijke beslissing. Immers al langere tijd was bekend dat de verdachte terminaal ziek is. Dat was eerder voor het OM geen reden om de man niet te vervolgen. Wat er veranderd is in de tussentijd is de familie niet duidelijk en blijkt overigens ook niet uit het persbericht.

De familie heeft van de beslissing kennis genomen doordat aan hun raadsman door het OM een persbericht met begeleidende brief is toegezonden, teglijkertijd met toezending van dat persbericht aan de pers. De zending was vooraangekondigd, doch over de inhoud was de familie niets bekend. De familie stoort zich eraan dat het OM niet eens de moeite heeft genomen eerst met hen te spreken alvorens dit persbericht werd verstuurd.  

De familie overweegt een art. 12 Sv procedure te starten, een beklagprocedure bij het Hof waarbij gevraagd kan worden om een bevel waardoor de man in kwestie alsnog vervolgd dient te worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Richard Korver.