NL / EN
Jeadvocaat:
Familie Iris van den Hooff: “Het Hof is onze laatste hoop”
Geplaatst op 11.08.15

De familie van Iris van den Hooff laat via haar raadsman mr. Richard Korver weten dat het Hof woensdagmiddag hen zal horen ter zake het door hen ingestelde beklag ex artikel 12 Sv. Iris van den Hooff werd op 6 juli 2014 levenloos gevonden hangend aan een koord. Haar ouders menen dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat Iris zelfmoord zou hebben willen plegen. Bovendien menen de ouders dat er tal van verdachte omstandigheden waren die nader onderzocht hadden moeten worden. Het is dankzij de familie zelf, die tegen de zin van het Openbaar Ministerie in om een exhumatie verzocht, dat überhaupt meer onderzoek is gedaan. Gerechtelijk patholoog Frank van de Goot concludeerde toen dat er serieus te nemen twijfels zijn die een nader onderzoek rechtvaardigen. Dat nadere onderzoek is er nooit gekomen.

Recent liet mr. Job Knoester, advocaat te Den Haag, weten dat hij namens een aantal families de Minister van Veiligheid en Justitie heeft verzocht tot het instellen van een bijzondere commissie die nader onderzoek zou kunnen doen op het moment dat de familie, zoals in de zaak van Iris van den Hooff, met ernstige bedenkingen achter blijft. De familie van Iris van den Hooff juicht het instellen van een dergelijke commissie toe, doch spreekt de hoopt uit dat het Gerechtshof nu zal bepalen dat het Openbaar Ministerie toch eindelijk daadwerkelijk onderzoek moet doen.

Normaal gesproken neemt het Hof enkele weken de tijd om tot uitspraak te komen. Meer informatie kan worden verkregen bij de raadsman, mr. Richard Korver.

Meer informatie met betrekking tot deze zaak kunt u lezen door op onderstaande links te klikken:

Rechter hoort familie Iris van den Hooff  

Rechter hoort familie Iris van den Hooff over haar dood  

Hof hoort familie Iris van den Hooff

Ouders Iris van den Hooff gaan woensdag naar Gerechtshof

Familie Iris van den Hooff vraagt onderzoek