NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @meesteradvocaat: Een (advocaat van) verdachte die onder bewind is gesteld, mag geen verweer voeren tegen vordering tot schadevergoeding…

  19 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • “.. tegen de van moord verdachte Milica van Doorn?!?!!” Hallo!! Wakker worden @pauwnl Zij is VERmoord.

  19 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @BeensSebastiaan: Morgen start de behandeling van het hoger beroep in de zaak rond de dood van #MitchHenriquez u weet wel die zaak waarb…

  19 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Goedemorgen. https://t.co/LtbAerkbKe

  19 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @JuriaandeVries @SaskiaBelleman Ja maar dat geeft niet. U zat per slot van rekening ook niet op de zaak.

  19 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Hof Amsterdam oordeelt dat Gemeente Amsterdam wel degelijk strafbaar handelde
Geplaatst op 25.06.09

Op 22 juni 2009 heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in artikel 12 procedure die de moeder van de verdronken Sergio had aangespannen. Sergio is op 30 juli 2004 overleden in het water bij het strand Blijburg. De gemeente Amsterdam heeft alle vergunningsvoorschriften en veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op dat soort situaties aan haar laars gelapt.

De provincie Noord-Holland, de instantie die moet controleren of de gemeentes zich aan deze regels houden, oordeelde in de ochtend van 30 juli 2004 dat het strand nog die dag gesloten zou worden indien niet voor een bepaalde tijd alle veiligheidsmaatregelen waren getroffen. Helaas is op diezelfde middag Sergio overleden.

Het politieonderzoek naar aanleiding van deze zaak heeft erg lang geduurd. Daardoor kon de moeder van Sergio pas op 1 mei 2006 klagen over het feit dat de gemeente Amsterdam niet werd vervolgd. Justitie heeft vervolgens bijna een jaar nodig gehad om te reageren op de klacht. Het Hof oordeelde dat het politieonderzoek in ieder geval niet volledig is geweest en verordonneerde nader onderzoek.

Mede naar aanleiding van dat nader onderzoek is het Hof tot het oordeel gekomen dat vaststaat dat de gemeente Amsterdam onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij als houder van de badinrichting in het geheel niet, danwel niet eerder dan voorgeschreven, de wettelijke voorzieningen nabij het zwemwater heeft aangebracht met het oog op eventuele risico’s voor zwemmers.

Het Hof oordeelt verder : het is onmiskenbaar dat de gemeente Amsterdam, ook voordat bestuursdwang werd toegepast, in strijd handelde met de voorschriften zoals bedoeld in de wet cq het besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemaangelegenheden. Die overtreding is niet alleen bewijsbaar en strafbaar, maar voor een gemeentelijk overheidsorgaan in een niet exclusieve bestuurstaak ook gevolgbaar.

Door die nadrukkelijke overweging erkent het Hof dat ook een gemeente strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dat is belangrijk voor andere burgers die menen dat een overheidsorgaan strafrechtelijk zou moeten worden vervolgd.

In de concrete casus van Sergio wordt het beklag desalniettemin afgewezen omdat de strafbare feiten waarvan de gemeente wordt verdacht inmiddels, door de lange behandelduur van de artikel 12 procedure en de lange duur van het politieonderzoek, zijn verjaard.

De moeder van Sergio verklaart teleurgesteld te zijn over de uitkomst van de zaak maar verheugd te zijn dat de hoogste rechter die over de feiten oordeelt, heeft geoordeeld dat de gemeente onrechtmatig strafbaar heeft gehandeld. Voor de integrale tekst van het arrest kunt u terecht op de website van de advocaat van de moeder, www.korver-vanessen.nl. Meer informatie kan worden verkregen bij die advocaat, mr. Richard. A. Korver.

Via de link hieronder kunt u kennis nemen van de hele beschikking.

 

 

 

Klik hier om het bericht te openen (pdf)