NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @ericvanderburg: Wat zouden de werkgevers van deze lieden vinden? Of hun vrienden? Kortom de omgeving. Willen die dit soort racisten om…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @mickvanwely: Zwichten voor bedreigingen. Zo ongelooflijk slecht dit https://t.co/JI3g9g7yex

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @sebasdiekstra: Mensen met een kleine beurs het zo moeilijk mogelijk maken om naar de onafhankelijke rechter te kunnen stappen, dat lijk…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @Advocatenorde: Vlammend betoog Van Nispen (@SP_nl) tegen plannen #rechtsbijstand. “Probleemanalyse @SanderDekker is al kapot gefactchec…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @Advocatenorde: @MauritsBarendr 'Alles wat werkt' lijkt in dit voorstel meer op 'alles wat goedkoop is'. Het risico op het sturen van te…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Hof geeft richtlijnen voor procedure dwangakkoord
Geplaatst op 06.08.08

Het hof zet in deze beschikking de route uit die gevolgd moet worden (zowel in eerste aanleg als in appel) als er een beroep op artikel 287a van de faillissementswet wordt gedaan.
Wie levert welke stukken op welk moment aan?

Aanleiding
Door de wetswijziging van de faillissementswet per 1 januari 2008 is onder meer een nieuw artikel ingevoegd: artikel 287a.
Dit artikel maakt het - kort gezegd -  mogelijk om een schuldeiser, die niet instemt met een door de schuldenaar aangeboden minnelijke regeling (dat wil zeggen, een regeling zonder tussenkomst van de rechter), met behulp van de rechter te dwingen om toch mee te werken aan de regeling. Vandaar de term: "dwangakkoord".
Meestal is er sprake van een aantal verschillende schuldeisers en zijn er in een dergelijk geval een of twee schuldeisers die niet willen meewerken aan de regeling, waardoor de hele regeling voor alle schuldeisers komt te vervallen.

Taak van de rechter
De rechter moet in een dergelijk geval alle belangen afwegen: van de schuldenaar, van de schuldeisers die wél willen meewerken en van de schuldeisers die niet willen meewerken. Om dit te kunnen doen, moet de rechter wel over een volledig dossier beschikken.

Huidige zaak
Het hof is in deze zaak van oordeel dat hij niet over alle stukken beschikt. Partijen krijgen daarom de gelegenheid stukken na te zenden, waarna het hof zal beslissen.

Algemeen belang
De zaak die nu bij het hof voorligt is, voor zover bekend, de eerste zaak in beroep sinds de wetswijziging. Daarom heeft het hof in deze beschikking de route uitgezet die gevolgd moet worden als er een beroep op artikel 287a van de faillissementswet wordt gedaan. Die route ziet op de eerste aanleg en op de procedure in appel.

bron: rechtspraak.nl