NL / EN
Jeadvocaat:
Kort Geding tussen incassobureau en bank
Geplaatst op 02.08.13

Incassobureau int vorderingen in opdracht van Bank. Incassobureau houdt kosten en provisie in en betaalt het overige geïnde door aan de Bank. Omdat de Bank niet tevreden is en er veel onduidelijkheden zijn heeft Bank de toevoer van nieuwe dossiers stopgezet. Incassobureau heeft daarop de doorbetaling van geïnde gelden stopgezet.

Bank vordert in conventie (onder meer) doorbetaling van de geïnde gelden. Incassobureau vordert in reconventie een voorschot op de schade die zij heeft geleden als gevolg van het stopzetten van de toevoer van nieuwe dossiers.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de vordering van de Bank als onbetwist vast staat en dat Incassobureau moet doorbetalen. Het beroep op opschorting slaagt niet, omdat onvoldoende samenhang bestaat tussen de verplichting van Incassobureau om geïnde gelden door te betalen en de (gestelde) verplichting van Bank om dossiers aan te leveren.

Gestelde vordering tot schadevergoeding is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zo onzeker dat deze ook geen grond voor opschorting oplevert. Vordering in reconventie wordt dan ook afgewezen.

 

Er is inmiddels een bodemprocedure aanhangig. Het incassobureau woredt bijgestaan door mrs. Korver en Lousbergvan onds kantoor. 

 

Voor de uitspraak, klik hier