NL / EN
Jeadvocaat:
Mensenrechtenrapportage Defence for Children
Geplaatst op 10.06.11

In de Amsterdamse zedenzaak heeft Defence for Children na een daartoe strekkend verzoek van mr. Richard A. Korver van ons kantoor een mensenrechtenrapportage opgesteld ten aanzien van het spreekrecht. Via de link hieronder kunt u die lezen. Sommige ouders wensen zelf het woord te kunnen voeren op zitting teneinde de rechtbank te kunnen voorlichten over de gevolgen die het handelen van de verdachten voor hun kind, henzelf en hun gezin heeft gehad.

Nu de advocaten van de verdachte Robert M. stellen dat er geen spreekrecht is voor die ouders, heeft mr. Korver de rapportage van Defence for Children toegezonden aan de rechtbank met het verzoek deze toe te voegen aan het dossier. In een latere zitting zal de rechtbank alle betrokken partijen horen omtrent de vraag of ouders zouden moeten kunnen spreken of niet. Het is uiteindelijk de rechtbank die daarover zal beslissen.  

Klik hier om het bericht te openen (externe link)
Klik hier om het bericht te openen (pdf)