NL / EN
Jeadvocaat:
Moeder verdronken jongen sleept Nederlandse Staat voor Europese Hof voor Rechten van de Mens
Geplaatst op 01.01.10

Al eerder berichtten wij over de zaak van Sergio, een 19-jarige jongen die in het water bij strand Blijburg te Amsterdam kwam te overlijden. Inmiddels heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat de gemeente Amsterdam strafrechtelijk had moeten worden vervolgd, doch dat zulks niet meer mogelijk is omdat de zaak zou zijn verjaard. De moeder van Sergio heeft daarom haar advocaat, mr. Richard A. Korver, gevraagd een procedure te starten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Immers als burger staat enkel een beklag ex art. 12 Sv open tegen de weigering van de Officier van Justitie om over te gaan tot vervolging. In deze zaak heeft het politieonderzoek en het onderzoek bij het Gerechtshof dusdanig veel tijd genomen dat vervolging niet meer mogelijk bleek. Dit omdat het Amsterdams Gerechtshof oordeelde dat het instellen van een art. 12 Sv procedure de verjaring niet zou opschorten.

Mr. Richard A. Korver meent dat door de wet zo uit te leggen de mensenrechten in feite theoretisch en illusoir worden. Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat staten die het verdrag hebben geratificeerd ervoor dienen te zorgen dat de burger zijn rechten daadwerkelijk kan verwezenlijken.

Gezien de te grote case load bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zal het naar verwachting nog geruime tijd duren alvorens het Europese Hof over zal gaan tot de behandeling van de zaak. De moeder van Sergio acht het echter van belang dat de zaak toch wordt doorgezet, in de hoop dat Nederland zijn wetgeving aanpast. Voor meer informatie kan door d epers contact worden opgenomen met mr. Richard A. Korver 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)