NL / EN
Jeadvocaat:
Openbaar Ministerie laat nabestaanden in het ongewisse maar informeert verdachten wel
Geplaatst op 14.06.11

In de moordzaak aangaande de man die in de Pretoriusstraat te Amsterdam om het leven is gebracht bericht stadszender AT5 vandaag over de doodsoorzaak. Zie http://www.at5.nl/artikelen/63928/robbie-s-werd-doodgeslagen-en-geschopt Eerder toonde AT5 al beelden van de advocaat van verdachte die zich eveneens over de doodsoorzaak uitliet.

De nabestaanden hebben het Openbaar Ministerie via hun raadsman (mr. Richard A. Korver) verzocht afschrift van het dossier, waaronder van het sectierapport, te verstrekken, alsmede om hen op de hoogte te houden van het verloop van de strafzaak.

Het Openbaar Ministerie weigert de nabestaanden de gevraagde informatie te verstrekken terwijl zie die informatie wel aan (raadslieden van) verdachten (het sectierapport en het dossier) en de pers (tenlastelegging) heeft verstrekt.

Hierdoor is de familie in een positie komen te verkeren waarbij zij zich volledig dient te verlaten op de stadszender AT5 en daarmee ook door die zender onverwachts wordt geconfronteerd met uiterst gevoelige details, zoals de doodsoorzaak, van hun wijlen vader.  

Ondanks het feit dat de positie van het slachtoffer en die van nabestaanden per 1 januari ll. versterkt is weigert het Openbaar Ministerie met een beroep op het onderzoeksbelang de familie deugdelijk te informeren. De familie acht dat stuitend en zal daarover, via hun raadsman, klachten indienen bij de Hoofdofficier van Justitie. Bovendien zal de familie bij de Rechtbank bezwaar maken tegen deze gang van zaken.

 

Klik hier om het bericht te openen (externe link)