NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @SaskiaBelleman: 2/2 Het ging dus niet zozeer om de vraag of het kon, maar of het in dit geval waar was. Kon hij er zoveel details over…

  21 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @SaskiaBelleman: Ja, daar heeft u een punt. Maar we hadden graag van hem willen horen hoe het leggen van dat contact verliep. Wat hij he…

  21 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @SaskiaBelleman: Dat vond mr Korver ook. De raadsheren zien de verdachten wel, maar hebben hun identiteit dus niet kunnen checken. Dat h…

  21 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Vandaag dag II in proces over de dood en verkrachting van Milica van Doorn. Requisitoir zojuist begonnen. #milica

  21 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @ericvanderburg: Wat zouden de werkgevers van deze lieden vinden? Of hun vrienden? Kortom de omgeving. Willen die dit soort racisten om…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Openbaar ministerie niet-ontvankelijk in onderzoek Sierra
Geplaatst op 16.11.09

In deze zaak waarin vier Bulgaren en een Nederlander terecht stonden voor vrouwenhandel en uitbuiting in de prostitutie in i.a. Groningen, Alkmaar en Leeuwarden is het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard, dat mede naar aanleiding van de door de verdediging gevoerde verweren. De hoofdverdachte werd bijgestaan door Marielle van Essen en een medeverdachte door mr. Richard A. Korver van ons kantoor. De Rechtbank publiceerde onderstaand bericht op rechtspraak.nl

Alkmaar, 16 november 2009 - Rechtbank Alkmaar heeft het openbaar ministerie in de zaken tegen vijf verdachten in het onderzoek Sierra niet- ontvankelijk verklaard. Het betreft een zaak over vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. De rechtbank komt tot deze beslissing omdat op de zitting van 4 november 2009 de officier van justitie weigerde onderdelen van het dossier inzake Sierra te geven aan de rechtbank en de verdediging, ondanks een bevel daartoe van de rechtbank. Ook bleek dat de rechtbank slechts een selectie van de getapte telefoongesprekken heeft ontvangen en dat de officier van justitie nog drie mappen met tapgesprekken heeft waarover noch de rechtbank, noch de verdediging beschikt.

De rechtbank vindt dat door deze handelwijze van de officier van justitie een ernstige inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde. Er is sprake van een grove veronachtzaming van de belangen van de verdachten, waardoor aan hun recht op een eerlijke behandeling van hun zaken tekort is gedaan. De rechtbank is van oordeel dat door deze handelswijze van de officier van justitie niet alleen de verdachten in hun belangen zijn geschaad, maar dat hierdoor bovendien de rechtbank is misleid. Naar het oordeel van de rechtbank kan aan deze gang van zaken slechts de conclusie worden verbonden dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in de vervolging.

Ten overvloede zijn er diverse gebreken in het onderzoek Sierra vastgesteld. Dit betreft ondermeer de overlevering van drie van de vijf verdachten. De officier van justitie zou ten dele niet-ontvankelijk zijn verklaard omdat ten aanzien van een groot deel van de beschuldiging, de overlevering vanuit Bulgarije niet was verzocht.

Voorts werd aan de tolken de selectie van de tapgesprekken overgelaten, terwijl dit een taak van de politie is. Daarnaast is geen proces-verbaal opgemaakt van het onderzoek door Nederlandse politieagenten in Bulgarije. Gelet op de wijze waarop aangeefsters zijn gehoord en de manier waarop met de vrouwen die verzocht zijn aangiften te doen is omgegaan, komt de rechtbank tot de conclusie dat niet zozeer de waarheidsvinding als slechts het verzamelen van belastende informatie in dit onderzoek voorop leek te staan.

De tekst van de uitspraken is nog niet beschikbaar.

Bron: Rechtbank Alkmaar