NL / EN
Jeadvocaat:
Ouders zedenzaak Roberts M. betreuren standpunt Openbaar Ministerie
Geplaatst op 26.03.13

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie laten weten de ouders niet te steunen in hun eis aangemerkt te worden als slachtoffer. Volgens het Openbaar Ministerie zou de wet daar op dit moment geen ruimte toe bieden.

De advocaat van de ouders van de slachtoffers in deze zaak, mr. Richard Korver, heeft betoogd dat ouders reeds nu door het Hof kunnen worden aangemerkt als slachtoffer. Dit heeft als voornaamste reden dat tal van deskundigen zich hebben uitgelaten over de vraag of ouders direct nadeel ondervinden ten gevolge van het misbruik. In de wet wordt de volgende definitie gegeven van een slachtoffer:

Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit”.

Als voornoemde zin in de wet simpelweg taalkundig wordt uitgelegd en de oordelen van de deskundigen daarin worden betrokken, kan het niet anders dan dat ouders worden gezien als slachtoffer.

Ouders zijn verbijsterd dat het Openbaar Ministerie hen in die zienswijze niet durft te steunen. Het OM geeft aan dat er nieuwe wetgeving nodig zou zijn. Hoewel ouders dit gezien het voorgaande bestrijden, wijzen zij erop dat aan hen ook het spreekrecht is toegekend, nog zelfs voordat er een wetsvoorstel daartoe was ingediend. Inmiddels is de wet veranderd. Ouders menen dat dit ook zou moeten kunnen voor het aanmerken van hen als slachtoffer. Te meer daar de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft aangekondigd een wetsvoorstel te dier zake nog dit jaar in te dienen.

Ouders menen dat de overheid zich op dit punt onbetrouwbaar toont. Zowel door het Openbaar Ministerie als door het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt hoog opgegeven van het centraal stellen van het slachtoffer in het strafproces. Door niet achter ouders te gaan staan bij hun wens aangemerkt te worden als slachtoffer, wordt dit standpunt niet uitgedragen. Het enkel toekennen van spreekrecht en het niet officieel erkennen van de ouders als slachtoffer wordt door veel ouders ervaren als een klap in het gezicht.

Ouders zijn wel blij dat het OM vindt dat de schade wel vrijwel geheel vergoed kan worden via het leerstuk van de verplaatste schade. Ouders vrezen dat dit echter voor het Hof een brug te ver is en dat het makkelijker zou zijn hun schade te vergoeden door hen simpelweg als slachtoffer aan te merken. Zij hopen vurig dat het Hof dat wel zal doen en de wetgever vervolgens, gelijk zij dat ook deed voor het spreekrecht, de wet wijzigt zodat ook andere ouders daar hun voordeel mee kunnen doen. 

Ouders zijn eveneens verheugd dat het OM de maximale straf heeft geëist tegen Roberts M.. Ook de strafeis tegen Richard v O. kan instemming wegdragen, al zouden ouders graag zien dat hij ook gedwongen behandeling zou moeten ondergaan. 

Slachtofferhulp Nederland steunt ouders wel in hun strijd om aangemerkt te worden als slachtoffer. Ouders kregen daarbij overigens ook steun uit academische hoek (prof. Dr. Letschert en door Defence for Children). Voor een reactie van Slachtofferhulp Nederland kan gebeld worden met hun afdeling communicatie op 030-2340116.

mr. Richard Korver is in het Paleis van Justitie en bereid in pauzes e.e.a. toe te lichten.