NL / EN
Jeadvocaat:
Pleitnota leerplichtwetzaak
Geplaatst op 16.03.09

Hieronder treft u een link waarmee u de pleitnota (in geanonimiseerde versie) kunt lezen aangaande de leerplichtzaak van 16 maart 2009. In deze zaak werd een vader vervolgd wegens zogenaamd ongeoorloofd schoolverzuim van zijn zoontje die wegens ziekte afweizg was.

Vader heeft de school hierover telkenmale tijdig geinformeerd. De leerplichtambtenaar en de Officier van Justitie meenden echter dat vader verplicht was mee te werken aan een onderzoek door de schoolarts. Vader was het daar principieel niet mee eens en besloot zijn zaak voor te leggen aan de Kantonrechter.

Vader liet zich bijstaan door mr. Richard A. Korver van ons kantoor. Zijn pleitaantekeingen vindt u in de link hieronder.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)