NL / EN
Jeadvocaat:
Raad buigt voor slachtoffers & hun advocaten
Geplaatst op 13.05.09

Vandaag bereikten de nabestaanden van Gabrielle Cevat en hun raadsman mr. Richard A. Korver een regeling in der minne met de Raad voor Rechtsbijstand over het geschil dat was ontstaan omtrent de kosten van rechtsbijstand aangaande rechtsbijstand voor de nabestaanden.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de nabestaanden excuses aangeboden (bijlage 1) voor haar handelwijze in deze zaak en stelt de gang van zaken te betreuren. De nabestaanden en hun raadsman hebben die excuses aanvaard.

Nu het de nabestaanden en mr. Richard A. Korver niet alleen om de zaak Cevat te doen was, maar zij ook duidelijkheid wensten te verkrijgen voor alle slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven in Nederland zijn zij vooralsnog niet ingegaan op het genereuze aanbod van hoofdcommissaris Welten alle advocaatkosten voor hen te betalen.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft naar aanleiding van het door mr. Korver aanhangig gemaakte Kort Geding besloten met ogenblikkelijke ingang aanvragen voor extra uren in dit soort zaken niet langer standaard af te wijzen, doch inhoudelijk te beoordelen. De zaak Cevat heeft duidelijk gemaakt dat de inhoudelijke criteria voor de beoordeling van verzoeken om extra uren in zaken slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven aanvulling behoeven. De Raad zal daarover op korte termijn met mr. Korver en een vertegenwoordiger van de Orde van Advocaten in gesprek treden (zie bijlage 2).

In de zaak Cevat heeft de Raad het dossier opnieuw beoordeeld en is tot het oordeel gekomen dat in deze zaak terecht extra uren zijn aangevraagd. Zij zal dan ook nog vandaag een nieuwe beslissing afgeven waarbij die uren wel worden toegekend. De noodzaak voor het Kort Geding is daarmee komen te vervallen. Mr. Korver en de nabestaanden hebben dat Kort Geding dan ook heden ingetrokken.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij mr. Richard A. Korver. Telefoon 020-5357565

Voor de media:

In deze kwestie is een belangrijke stap vooruit gemaakt in het verzekeren van de rechten van alle slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven. Dat was precies waar het de nabestaanden van hoofdagente Gabrielle Cevat en hun raadsman mr. Richard A. Korver te doen was.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)