NL / EN
Jeadvocaat:
Raadsman die camera vond, vindt nu microfoon in Huis van Bewaring
Geplaatst op 21.06.11

Al eerder berichtte advocaat, mr. Richard A. Korver, over het feit dat hij een camera had gevonden die heimelijk was opgesteld in een advocatenkamer van een Huis van Bewaring. Dat is een kamer voor advocaten, bedoeld om vertrouwelijk met cliënten te kunnen spreken.

Bij een tweede bezoek aan het Huis van Bewaring te Zoetermeer werd mr. Korver in een andere kamer geplaatst. Aldaar trof mr. Korver een heel kleine microfoon aan. Deze was op listige wijze in de kleur van de muur geschilderd, kennelijk in de hoop niet op te vallen. Het bewakend personeel gaf aan dat die kamer echter ook gebruik werd voor "bezoek achter glas". Gezien het feit dat de ramen echter waren geblindeerd, viel voor de raadsman en zijn client op geen enkele wijze te controleren of er niet stiekem toch niet iemand achter het raam zat mee te luisteren.

Door op deze wijze advocatenkamers in huizen van bewaring in te richten, komen cliënten in ernstige problemen. Zij hebben immers niet het gevoel nog vrijelijk met hun advocaat te kunnen communiceren. Het is dan ook daarom dat mr. Korver zowel de directie van het Huis van Bewaring als Minister van Justitie aanschreef met het verzoek maatregelen te treffen.

Voor de duidleijkheid: in Huizen van Bewaring zitten mensen gedetineerd van wie de rechter nog moet oordelen of zij schuldig zijn of niet.

Via de link hieronder kunt u een kopie van deze brieven lezen. In eerdere berichten op onze site kunt u de reactie van het huis van bewaring op de ontdekking van de camera lezen.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)