NL / EN
Jeadvocaat:
Reactie kroongetuige / verzoek onderzoek rijksrecherche
Geplaatst op 19.03.12

Naar aanleiding van alle publicaties over de zaak van kroongetuige La S. bericht de civiele raadsman van La S. als volgt.

 

Gezien de berichtgeving door de NOS van afgelopen zondag heeft mr. Richard A. Korver reeds afgelopen zondag aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim. Dit omdat de NOS stelt te beschikken over uiterst vertrouwelijke stukken, terwijl de kroongetuige geen contact heeft met de pers en dergelijke stukken vanzelfsprekend ook niet door zijn advocaat ter beschikking zijn gesteld.

 

Overigens is het maar de vraag of de informatie die NOS verstrekt heeft juist is. Uit veiligheidsoverwegingen doet (de advocaat van) de kroongetuige daarover geen mededelingen. Wel merkt deze op dat het verstrekken van informatie, juist of onjuist, kennelijk door overheidsfunctionarissen, uiterst pijnlijk is voor de kroongetuige, nu hij van diezelfde mensen afhankelijk is als het gaat om het waarborgen van zijn veiligheid.

 

Dat is reden geweest om reeds gisteren aangifte te doen en het college pg te verzoeken ogenblikkelijk een onderzoek door de rijksrecherche te gelasten.