NL / EN
Jeadvocaat:
 • @art1GW @strafarresten In artikel 1:1 lid 2 Awb is onder meer opgenomen dat rechters, de wetgevende macht en de Eer… https://t.co/0v9WgSXKz3

  18 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @FondsSH: De @StichtingLANGZS vraagt aandacht ministers @ferdgrapperhaus en @SanderDekker voor een structureel probleem: ‘Rechters zijn…

  18 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @art1GW @strafarresten Een rechtbank is geen bestuursorgaan

  18 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Daders regelmatig lager gestraft door te drukke rechters https://t.co/rTniKbDe7X

  18 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • #inmijnstad https://t.co/BWoEYZLSRe

  18 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Reactie op persverklaring President Hof
Geplaatst op 29.04.10

 

De hieronder schuin gedrukte delen betreft de reactie namens de cliënten van mr. Korver.
Het Hof heeft in dit concrete geval bij die afweging betrokken dat de veroordeling van verdachte zich beperkt tot een aanzienlijk kleiner aantal vrouwen (twee) dan aan hem telastegelegd (dat waren er zeven). 
Het Hof vergeet daarbij dat Murat O. is veroordeeld tot 4 jaar cel. Kennelijk meent het Hof bij de verantwoording naar de maatschappij over haar beslissing aan cherry picking te kunnen doen. Immers wel wordt ten grondslag gelegd dat hij slechts voor 2 van de 7 ten laste gelegde gevallen gevallen is veroordeeld, doch de veroordeling tot 4 jaar zou volgens de President van het Hof niet mogen worden meegenomen in de beslissing nu het Hof de zaak geheel opnieuw dient te beoordelen, zo zei hij op radio 2. 
Een typisch geval van een drogredenering, aldus de advocaat van twee slachtoffers in de Judozaak, mr. Richard A. Korver.
Geen vluchtgevaar?
Het Hof neemt geen vluchtgevaar aan omdat:
Hij zich in eerste aanleg heeft gemeld bij de Rechtbank;
Geen slachtoffers heeft bedreigd; 
Slachtoffers  toen niet gevlucht zouden zijn;
Er geen problemen zijn geweest in eerste aanleg;
Murat in Nederland geboren is en hier familie heeft;
De slachtoffers menen dat ten onrechte niet is meegenomen:
* het feit dat Murat tot 4 jaar is verooordeeld
* Murat samen met zijn broer en Youssef vrouwen in prostitutie bracht
* De broer van Murat en Youssef worden wel degelijk verdacht van het uitoefenen van geweld 
* Slachtoffers wel degelijk zijn ondergedoken tijdens de vrijlating van Murat in eerste aanleg
* Murat wel degelijk zou kunnen vluchten wetende dat hij thans al tot 4 jaar is veroordeeld
Het Hof stelt dat Murat niet gewelddadig is.
Het Hof vergeet dat zijn broer en de andere verdachte Y. dat wel waren en dat de slachtoffers hen zien als een georganiseerd geheel en niet slechts bang zijn voor hen die in het verleden geweld pleegden, doch ook voor hen die onderdeel uitmaken van de groep of daar familie van zijn. Bovendien liet Murat zijn vriendin tijdens de behandeling in eerste aanleg weten dat hij alle personen die tegen hem hadden getuigd nog wel zou opzoeken. 
De slachtoffers ervaren dit als uitermate bedreigend. 
Samengevat stelt de President van het Hof: 
het gaat hier om een verdachte die geen geweld heeft gebruikt, die niet als vluchtgevaarlijk bekend staat, die zich tijdens een eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis gedurende vier maanden kennelijk strikt aan alle voorwaarden heeft gehouden.
Mening slachtoffers niet eens gevraagd.
Zowel Openbaar Ministerie als behandelend rechters hebben de slachtoffers niet gevraagd wat de gevolgen voor hen zouden zijn indien zij de voorlopige hechtenis van Miurat O. zouden schorsen. 
Voorlopige hechtenis dient ter beveiliging van de maatschappij en meer specifiek van hen die aangifte hebben gedaan. Het is voor slachtoffers in het huidige tijdsgewricht dan ook onbegrijpelijk dat de rechters hun visie daarop niet hebben meegewogen in hun beslissing Murat O. los te laten. Temeer niet daar zij Murat O. mede door zijn eigen uitlatingen en het gedrag van zijn broer wel als bedreigend er

Naar aanleiding van de verklaring van de President van het Gerechtshof Amsterdam in de kwestie van de vrijlating van Murat O. reageren de slachtoffers bij monde van hun raadsman als volgt.


De hieronder schuin gedrukte delen betreft de reactie namens de cliënten van mr. Korver.


Het Hof heeft in dit concrete geval bij die afweging betrokken dat de veroordeling van verdachte zich beperkt tot een aanzienlijk kleiner aantal vrouwen (twee) dan aan hem telastegelegd (dat waren er zeven). 


Het Hof vergeet daarbij dat Murat O. is veroordeeld tot 4 jaar cel. Kennelijk meent het Hof bij de verantwoording naar de maatschappij over haar beslissing aan cherry picking te kunnen doen. Immers wel wordt ten grondslag gelegd dat hij slechts voor 2 van de 7 ten laste gelegde gevallen gevallen is veroordeeld, doch de veroordeling tot 4 jaar zou volgens de President van het Hof niet mogen worden meegenomen in de beslissing nu het Hof de zaak geheel opnieuw dient te beoordelen, zo zei hij op radio 2. 
Een typisch geval van een drogredenering, aldus de advocaat van twee slachtoffers in de Judozaak, mr. Richard A. Korver.


Geen vluchtgevaar?


Het Hof neemt geen vluchtgevaar aan omdat:


Hij zich in eerste aanleg heeft gemeld bij de Rechtbank;

Geen slachtoffers heeft bedreigd; 

Slachtoffers  toen niet gevlucht zouden zijn;

Er geen problemen zijn geweest in eerste aanleg;

Murat in Nederland geboren is en hier familie heeft;

 

De slachtoffers menen dat ten onrechte niet is meegenomen:


* het feit dat Murat tot 4 jaar is verooordeeld

* Murat samen met zijn broer en Youssef vrouwen in prostitutie bracht

* De broer van Murat en Youssef worden wel degelijk verdacht van het uitoefenen van geweld 

* Slachtoffers wel degelijk zijn ondergedoken tijdens de vrijlating van Murat in eerste aanleg

* Murat wel degelijk zou kunnen vluchten wetende dat hij thans al tot 4 jaar is veroordeeld

 

Het Hof stelt dat Murat niet gewelddadig is.

Het Hof vergeet dat zijn broer en de andere verdachte Y. dat wel waren en dat de slachtoffers hen zien als een georganiseerd geheel en niet slechts bang zijn voor hen die in het verleden geweld pleegden, doch ook voor hen die onderdeel uitmaken van de groep of daar familie van zijn. Bovendien liet Murat zijn vriendin tijdens de behandeling in eerste aanleg weten dat hij alle personen die tegen hem hadden getuigd nog wel zou opzoeken. De slachtoffers ervaren dit als uitermate bedreigend. 

Samengevat stelt de President van het Hof: 

het gaat hier om een verdachte die geen geweld heeft gebruikt, die niet als vluchtgevaarlijk bekend staat, die zich tijdens een eerdere schorsing van de voorlopige hechtenis gedurende vier maanden kennelijk strikt aan alle voorwaarden heeft gehouden.

Mening slachtoffers niet eens gevraagd.

Zowel Openbaar Ministerie als behandelend rechters hebben de slachtoffers niet gevraagd wat de gevolgen voor hen zouden zijn indien zij de voorlopige hechtenis van Miurat O. zouden schorsen. 
Voorlopige hechtenis dient ter beveiliging van de maatschappij en meer specifiek van hen die aangifte hebben gedaan. Het is voor slachtoffers in het huidige tijdsgewricht dan ook onbegrijpelijk dat de rechters hun visie daarop niet hebben meegewogen in hun beslissing Murat O. los te laten. Temeer niet daar zij Murat O. mede door zijn eigen uitlatingen en het gedrag van zijn broer wel als bedreigend ervaren.

Meer informatie kunt u inwinnen bij mr. Richard A. Korver