NL / EN
Jeadvocaat:
Rechtbank neemt beslissingen in Amsterdamse zedenzaak
Geplaatst op 31.03.11

mr. Richard A. Korver van ons kantoor staat veel (ouders van) slachtoffers in, wat in de pers: de Amsterdamse Zedenzaak is gaan heten, bij.

Vandaag, 31 maart 2010, heeft de Rechtbank in de zaken tegen Richard van O. & zijn levenspartner Robert M. de navolgende beslissingen genomen:

Richard  v O. 

Wordt ondanks zijn weigering mee te werken geobserveerd in Pieter Baan Centrum

Richard v O. & Robert M.

De advocaat van de (ouders van) slachtoffers die heeft gevraagd om het dossier krijgt die dossiers, inclusief de pleitnota's van de advocaat van Richard van O. die daar bezwaar tegen had.

Er zal een kinderarts, een kinderpsychiater en een kinderpsycholoog als deskundige worden benoemd. De door deze deskundigen op te stellen rapportages dienen zich te richten op de eventuele fysieke en psychische gevolgen van seksueel misbruik van jonge en zeer jonge kinderen, waarbij de gevolgen voor de betrokken gezinnen dienen te worden betrokken. 

De Rechtbank weigert de advocaat van de slachtoffers vragen te laten/doen stellen aan die deskundigen. Wel stelt de Rechtbank vast dat het mr. Korver vrij staat zelfstandig onderzoek te laten verrichten en het resultaat daarvan aan het dossier toe te laten voegen.

Op zijn verzoek om tevens in het bezit te worden gesteld van de nog op te maken deskundigenrapporten zal de Rechtbank een beslissing nemen nadat deze rapporten gereed zijn.

Dit is belangrijk omdat zowel het OM als de verdediging hiertegen bezwaren hebben geuit en hebben verzocht om afwijzing van het verzoek. Dat dit verzoek niet is afgewezen, doet vermoeden dat de Rechtbank het verzoek dat mr. Korver namens diverse ouders deed serieus zal overwegen. Het is dus wel degelijk mogelijk dat de Rechtbank het verzoek in de toekomst zal toewijzen.

Over de vraag of ouders spreekrecht toekomt zal de Rechtbank later beslissen, de Rechtbank overwoog op dit punt:

Op een volgende zitting zullen Openbaar Ministerie, verdediging en de raadslieden van de benadeelde partijen / slachtoffers de gelegenheid krijgen zich nader uit te laten over dit vraagpunt. 

Die volgende zitting zal in beide zaken op 17 juni 2011 worden gehouden. Via de link hieronder kunt u de uitspraak in de zaak van Robert M. lezen.

Robert M.

Ten aanzien van de plaatsing in het PBC zal de Rechtbank nog een beslissing moeten nemen op het Hoger Beroep dat Robert M. daartegen instelde, die uitspraak wordt eind volgende week verwacht.

Klik hier om het bericht te openen (externe link)