NL / EN
Jeadvocaat:
RECHTERS STRENGER BIJ BESLAGLEGGING
Geplaatst op 16.07.11

Een verzoek tot het leggen van beslag wordt voortaan niet meer klakkeloos ingewilligd door de rechter. Met ingang van 1 juli 2011 gelden er striktere voorwaarden voor de onderbouwing van het verzoek. Dit betekent dat er niet meer zomaar beslag op uw pand, bankrekening of andere spullen gelegd kan worden. Anderzijds, als u zelf beslag wilt leggen, moet u uw verzoek nu beter onderbouwen om van de rechter groen licht te krijgen.

•          Beslag vaak onterecht

•          Nieuwe regels maken beslaglegging moeilijker

•          Beslaglegger moet meer bewijsstukken overleggen

Conservatoir beslag

Als u een vordering hebt op iemand en diegene betaalt niet, kunt u de kwestie voorleggen aan de rechter. Om er zeker van te zijn dat de schuldenaar gaat betalen als u de rechtszaak hebt gewonnen, kunt u alvast beslag laten leggen op zijn geld, huis, of goederen. Dit heet conservatoir beslag. Wie conservatoir beslag wil leggen heeft een verlof van de rechter nodig. Het verkrijgen van verlof is vrij eenvoudig. Een korte uiteenzetting van de – vermeende – vordering is meestal voldoende. De wederpartij, de beslagene, wordt zelden door de rechter gehoord. Vaak wordt een verlof al binnen een paar uur na het indienen van het verzoek verleend.

Te pas en te onpas

Deze gang van zaken zorgt er voor dat er te pas en onpas beslag wordt gelegd. Het aantal beslagzaken is enorm toegenomen (afgelopen jaar in Nederland meer dan 15.000!). Vaak wordt het beslag ingezet als pressiemiddel om te betalen, in plaats van om je geld veilig te stellen. Omdat er zo makkelijk verlof wordt verleend, zijn veel beslagen achteraf bezien onterecht. Voor de beslagene heeft de beslaglegging ingrijpende gevolgen. Daarom zijn de bestaande praktijkregels aangescherpt.

Nieuwe regels

Door invoering van de nieuwe regels worden er aan de onderbouwing van het verzoek om beslag te mogen leggen hogere eisen gesteld.

De beslaglegger moet dus meer zijn best gaan doen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk een vordering op iemand heeft. Hij zal bewijsstukken aan zijn verzoekschrift moeten hechten waaruit zijn vordering blijkt. Daarbij wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen vorderingen uit hoofde van onbetaalde facturen, andere vorderingen uit overeenkomst en vorderingen uit onrechtmatige daad of andere grondslag. Omdat de beslagene vaak niet de kans krijgt zijn kant van het verhaal uit te leggen aan de rechter, zal de beslaglegger in het verzoekschrift moeten aangeven of de vordering wordt betwist, en zo ja, welk verweer er tegen de vordering wordt gevoerd. Ook zal de beslaglegger moeten motiveren waarom hij kiest voor een bepaald beslagobject en waarom er niet een minder bezwarend beslagobject mogelijk is (bijvoorbeeld waarom hij niet beslag legt op een pand in plaats van beslag op een bankrekening).

De nieuwe praktijkregels zijn opgenomen in de beslagsyllabus, een handleiding voor rechters (te vinden op www.rechtspraak.nl). Per 1 juli 2011 worden de nieuwe regels toegepast.  Bron: www.rechtspraak.nl

De civiele sectie van ons kantoor is graag bereid u bij te staan bij het leggen van beslag of juist bij het verweren daartegen!