NL / EN
Jeadvocaat:
Slachtoffer zedenzaak eist dossier op
Geplaatst op 26.10.08

Slachoffers in zedenzaken worden nogal eens geconfronteerd met een Officier van Justitie die niet wil vervolgen omdat die bang is de zaak niet te kunnen bewijzen. Dat is op zich niet zo vreemd daar zedenzaken gecompliceerd zijn en vaak 1 op 1 situaties betreffen. Tegen de beslissing om niet te vervolgen kan worden geklaagd bij het Gerechtshof via een zogenoemde artikel 12 procedure.

Daar waar een verdachte wel afschrift krijgt van zijn dossier wordt dit echter niet aan het slachtoffer of diens advocaat verstrekt. Dit terwijl de klacht tegen de beslissing niet te vervolgen natuurlijk wel gemotiveerd dient te worden op basis van hetgeen zich in het dossier bevindt. Slachtoffers willen vaak voordat zij een (ook emotioneel nogal belastende) procedure starten een inschatting kunnen maken van de haalbaarheid daarvan. Justitie weigert echter systematisch (de advocaat van) het slachtoffer inzage en/of afschrift te verstrekken van het dossier.

Een jonge vrouw die slachtoffer is geweest van langdurig en zwaar seksueel misbruik pikt dit niet en heeft met hulp van mrs. Richard A. Korver en Anneliek P. Hendriks van Korver & Van Essen een Kort Geding aanhangig gemaakt waarin zij samen met de Stichting LANZS (Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers) een kopie van het dossier opeist. Dit Kort Geding dient op 6 november om 10.00 uur voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Eiseressen worden bovendien gesteund door het proefprocessenfonds Clara Wichmann.

Een kopie van de (om begrijpelijke redenen) geanonimiseerde dagvaarding treft u hier.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)