NL / EN
Jeadvocaat:
Uitbreiding spreekrecht wettelijk geregeld
Geplaatst op 01.09.12

Per 1 september 2012 gaat de wet tot uitbreiding van het spreekrecht van kracht . Dit betekent dat slachtoffers en nabestaanden meer rechten krijgen bij de uitvoering van het spreekrecht tijdens de zitting in een strafzaak.


Bij slachtoffers en nabestaanden bestond al langer de behoefte aan verruiming van de huidige wet. Door de uitbreiding wordt het aantal nabestaanden dat het spreekrecht mag uitoefenen groter. Tot 1 september mocht slechts één nabestaande zijn verhaal op zitting vertellen. Nu mogen, naast de (voormalige) partner van het overleden slachtoffer, maximaal drie nabestaanden spreken over de gevolgen van het misdrijf. Ook, broers, zussen, kleinkinderen, grootouders, ooms, tantes, neven en nichten krijgen de mogelijkheid om te spreken in de rechtszaal


Verder krijgen ouders of voogden spreekrecht bij minderjarige slachtoffers, die niet bij machte zijn om op zitting ze;f te spreken over de gevolgen van het misdrijf. Minderjarige slachtoffers die zelf op zitting kunnen spreken, mogen dat blijven doen. Nieuw is ook dat als een slachtoffer zelf niet in staat is om het spreekrecht uit te oefenen (fysiek of mentaal), een gemachtigde namens het slachtoffer kan spreken. Dit kan iemand uit de familie van het slachtoffer zijn of hun advocaat. Dit is iets waar mr. Richard Korver zich sterk voor heeft gemaakt tijdens de behandeling van de strafzaken tegen Roberts M., Richard van O. Matthijs van der M. en Flovin O.. In de media ook wel bekend geraakt als de Amsterdamse en Amstelveense zedenzaken.  

Slachtoffers zijn niet altijd zelf in staat (fysiek of mentaal) om het woord te voeren in de rechtszaal. Het slachtoffer kan bijvoorbeeld in coma liggen (denk aan de zaka van de comadief) of er kan een andere situatie zijn waardoor het slachtoffer zelf zijn recht niet kan verwezenlijken. Dan kan het slachtoffer volgens de nieuwe wet iemand machtigen om namens hem te spreken. Dit kan een familielid, vriend of raadsman zijn. 

 De nieuwe wet is een mooi voorbeeld als het gaat om de versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Slachtoffers waarderen het spreekrecht. Spreekrecht kan het slachtoffer helpen bij de verwerking van het misdrijf en de dader confronteren met de gevolgen. Het spreekrecht geldt voor slachtoffers en nabestaanden van een zwaar misdrijf, waarbij tegen de verdachte een gevangenisstraf van 8 jaar of meer kan worden geeist, alsmede voor enkele specifiek in de wet genoemde misdrijven.