NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @ericvanderburg: Wat zouden de werkgevers van deze lieden vinden? Of hun vrienden? Kortom de omgeving. Willen die dit soort racisten om…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @mickvanwely: Zwichten voor bedreigingen. Zo ongelooflijk slecht dit https://t.co/JI3g9g7yex

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @sebasdiekstra: Mensen met een kleine beurs het zo moeilijk mogelijk maken om naar de onafhankelijke rechter te kunnen stappen, dat lijk…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @Advocatenorde: Vlammend betoog Van Nispen (@SP_nl) tegen plannen #rechtsbijstand. “Probleemanalyse @SanderDekker is al kapot gefactchec…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • RT @Advocatenorde: @MauritsBarendr 'Alles wat werkt' lijkt in dit voorstel meer op 'alles wat goedkoop is'. Het risico op het sturen van te…

  20 nov 2018 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Uitspraak in art 12 zaak tegen oud directeur Hofnarretje
Geplaatst op 15.05.14

Vandaag werd de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam met betrekking tot het verzoek de heer D., oud directeur van het Hofnarretje, te vervolgen bekend gemaakt. Het Hof wees die verzoeken af. Bij het onderzoek in deze zaak heeft Alberto Stegeman van Undercover in Nederland mr. Richard Korver, advocaat van klagers in deze zaak, voorzien van informatie (niet eerder uitgezonden beelden) die nader zijn onderzocht. 

Voornoemde betekent dat de heer D. niet zal worden vervolgd. Daartegen staat geen rechtsmiddel open. Slechts indien er nieuwe feiten boven water komen die niet eerder zijn onderzocht kan mogelijkerwijs alsnog strafrechtelijk worden opgetreden. 

Het Hof wijst er in haar beschikkingen nadrukkelijk op dat deze uitspraak niets zegt over een eventuele civiele aansprakelijkheid. Het Hof heeft t.a.v. valsheid in geschrift opgemerkt dat niet verwacht wordt dat daar nog een substantiële straf uit zal volgen, als dit al bewezen zou kunnen worden. Daarbij is betrokken het feit dat de feiten zich jaren geleden hebben voorgedaan, het toezicht van de GGD te wensen overliet, D. geen directeur meer is het Kinderdagverblijf niet meer bestaat.

Het Hof geeft verder nog aan te begrijpen dat bij klaagsters (m.n. een deel van de ouders in de Amsterdamse zedenzaak en de belangenorganisatie BOINK) het gevoelen leeft dat D. op enigerlei wijze aansprakelijk zou moeten worden gehouden voor het gepleegde misbruik in de kinderdagverblijven waarvoor hij als directeur verantwoordelijkheid droeg. Een kinderdagverblijf is immers een plaats alwaar de veiligheid van kinderen te allen tijde zou moeten zijn gewaarborgd.

Ouders danken hen die met hen mee hebben geleefd.

 Via de link hieronder kunt u de uitspraken zelf lezen.

Klik hier om het bericht te openen (externe link)