NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @IneVerhoeven7: Seksueel kindermisbruik heeft altijd al in alle groeperingen van onze samenleving bestaan. Nu worden er gelukkig meer me…

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @renze_sinia @marcelzegtniets @Politie @CntrleAltDlt @Het_OM @POL_Zoetermeer Toch vraag ik me af of schot hier nodi… https://t.co/kQtfODU4mQ

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @renze_sinia @marcelzegtniets @Politie @CntrleAltDlt @Het_OM @POL_Zoetermeer Normaal gaan vinden zal dat niet zo la… https://t.co/o1exGxnWhi

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @renze_sinia @marcelzegtniets @Politie @CntrleAltDlt @Het_OM @POL_Zoetermeer Moet alles wat mag van de wet ook maar gebeuren?

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • U vond dat voldoende om te schieten? https://t.co/MaqLusoDv5

  26 mei 2019 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Uitspraak in art 12 zaak tegen oud directeur Hofnarretje
Geplaatst op 15.05.14

Vandaag werd de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam met betrekking tot het verzoek de heer D., oud directeur van het Hofnarretje, te vervolgen bekend gemaakt. Het Hof wees die verzoeken af. Bij het onderzoek in deze zaak heeft Alberto Stegeman van Undercover in Nederland mr. Richard Korver, advocaat van klagers in deze zaak, voorzien van informatie (niet eerder uitgezonden beelden) die nader zijn onderzocht. 

Voornoemde betekent dat de heer D. niet zal worden vervolgd. Daartegen staat geen rechtsmiddel open. Slechts indien er nieuwe feiten boven water komen die niet eerder zijn onderzocht kan mogelijkerwijs alsnog strafrechtelijk worden opgetreden. 

Het Hof wijst er in haar beschikkingen nadrukkelijk op dat deze uitspraak niets zegt over een eventuele civiele aansprakelijkheid. Het Hof heeft t.a.v. valsheid in geschrift opgemerkt dat niet verwacht wordt dat daar nog een substantiële straf uit zal volgen, als dit al bewezen zou kunnen worden. Daarbij is betrokken het feit dat de feiten zich jaren geleden hebben voorgedaan, het toezicht van de GGD te wensen overliet, D. geen directeur meer is het Kinderdagverblijf niet meer bestaat.

Het Hof geeft verder nog aan te begrijpen dat bij klaagsters (m.n. een deel van de ouders in de Amsterdamse zedenzaak en de belangenorganisatie BOINK) het gevoelen leeft dat D. op enigerlei wijze aansprakelijk zou moeten worden gehouden voor het gepleegde misbruik in de kinderdagverblijven waarvoor hij als directeur verantwoordelijkheid droeg. Een kinderdagverblijf is immers een plaats alwaar de veiligheid van kinderen te allen tijde zou moeten zijn gewaarborgd.

Ouders danken hen die met hen mee hebben geleefd.

 Via de link hieronder kunt u de uitspraken zelf lezen.

Klik hier om het bericht te openen (externe link)