NL / EN
Jeadvocaat:
Uitspraak over schoolverzuim
Geplaatst op 14.01.11

Op woensdag 12 januari jl. deed het Gerechtshof Amsterdam uitspraak in het Hoger Beroep van de heer V.. V. werd vervolgd in verband met een vermeende schending van de Leerplichtwet. De zoon van V. was herhaalde malen ziek thuis gebleven. De Rechtbank veroordeelde V., het Parool publiceerde daar eerder over. Het Hof heeft echter met de raadsman van de heer V, mr. R.A. Korver, geoordeeld dat van een ongeoorloofd verzuim geen sprake was en V. derhalve vrijgesproken.

Saillant detail is dat het Openbaar Ministerie in de Rechtbank fase nog van mening was dat verplichte controle door een schoolarts op basis van een convenant en de Gemeente Amsterdam zou kunnen worden afgedwongen. Het Openbaar Ministerie was het in Hoger Beroep echter met V. en zijn raadsman eens dat dat enkel bij wet zou kunnen.

In concreto betekent dit dat het wel degelijk zo is dat schoolverzuim gedekt kan zijn door ziekte en dat ouders niet verplicht kunnen worden gesteld om hun kind te onderwerpen aan een extra onderzoek van een schoolarts. Wel kan van ouders worden verlangd dat zij aantonen dat hun kind daadwerkelijk ziek was of is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard A. Korver 020 535 7565.