NL / EN
Jeadvocaat:
Uitspraak WA-Jong zaak
Geplaatst op 02.08.09

Weigering AAW-uitkering. Eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Niet voldaan aan inkomenseis. Onderzoek ter zitting rechtbank ten onrechte achterwege gelaten. Geen reden om terug te wijzen. Raad doet zaak zelf af. Beoordeling naar de regelgeving zoals die van kracht was op de datum waarop de aanspraak betrekking heeft. Op basis van leeftijd is het overgangsrecht van de IWS en de TBA niet van toepassing. Arbeidsongeschiktheidscriterium. Geen heropening uitkering. Geen jeugdgehandicapte. Mr. Richard A. Korver begeleidde de dame die dit hoger beroep instelde vanaf de eerste dag. Hoewel zij haar zaak niet gewonnen heeft, is cliente wel dankbaar dat mr. Korver haar gedurende alle procedures is blijven bijstaan. Gelijk hebben betekent helaas niet altijd ook gelijk krijgen.

Klik hier om het bericht te openen (externe link)