NL / EN
Jeadvocaat:
Vervallen verklaring aanwijzing
Geplaatst op 30.12.09

In de zaak van mevrouw X, cliente van mr. A.P. Hendriks, heeft Bureau Jeugdzorg een aanwijzing gegeven aan onze cliente. Die aanwijzing behelste onder meer dat zij een bepaalde organisatie zou moeten toelaten in het kader van hulpverlening. Dit terwijl cliente zelf al hulpverlening had georganiseerd.

Ook zijn door ons kantoor verweren aangevoerd in de zin van motiveringsgebreken, welke door de Kinderrechter zijn gehonoreerd. Bij het voornemen tot het geven van een aanwijzing wordt de ouder altijd in de gelegenheid gesteld zijn/haar visie daarop te geven. Veelal handhaaft Bureau Jeugdzorg gewoon de tekst van de aanwizjing. Daardoor wordt niet duidelijk of BJZ de argumenten van de ouder heeft meegewogen en waarom dat niet heeft geleid tot een andersluidende beslissing. Dat is ondeugdelijk, zo oordeelt ook deze Kinderrechter.

Na verzending van de aanwijzing heeft u slechts 14 dagen de tijd om de Kinderrechter te verzoeken de aanwijzing vervallen te verklaren. De advocaten Hendriks en Korver van ons kantoor hebben veel ervaring met dit soort zaken.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)