NL / EN
Jeadvocaat:
Vonnis in zaak Remzi Cavdar
Geplaatst op 03.12.14

Remzi Cavdar laat weten dat hij niet berust in de teleurstellende uitspraak die de Rechtbank vandaag deed in zijn zaak. Remzi spande een zaak aan tegen de William Schrikker Groep in verband met het feit dat hij het grootste deel van zijn jeugd in instellingen doorbracht voor verstandelijk beperkten terwijl hij in het geheel niet verstandelijk beperkt is. De Rechtbank heeft zijn vorderingen te verklaren voor recht dat de WSG onrechtmatig heeft gehandeld en over moet gaan tot schadevergoeding in zijn geheel afgewezen. 

Remzi vindt dat de Rechtbank het oordeel van de door hem ingeschakelde deskundige dr. Vervaet ten onrechte niet heeft meegewogen in haar oordeel. De WSG stelde in haar laatste stukken door een aanval op de persoon van Vervaet dat deze alleen zou staan in zijn visie. Op die stukken mocht Remzi niet meer schriftelijk reageren. Wel is ter zitting door zijn advocaat hiertegen geprotesteerd en heeft Remzi al in de dagvaarding laten weten welke deskundigen en getuigen eventueel door de Rechtbank gehoord kunnen worden. 

De Rechtbank merkt in haar vonnis dan ook ten onrechte op dat de stelling dat Vervaet alleen zou staan in zijn opvatting niet zou zijn weersproken. Tevens vindt Remzi het onbegrijpelijk dat de Rechtbank niet op zijn bewijsaanbod is ingegaan maar de zaak direct op deze wijze heeft afgedaan. Remzi ziet dit als een slechte dag voor de kinderrechten van de kinderen in Nederland. 

Remzi heeft het gevoel dat er tijdens zijn jeugd niet goed naar hem en zijn situatie is gekeken en dat die lijn zich eigenlijk heeft voortgezet doordat de Rechtbank zonder ook maar een deskundige te raadplegen zich een oordeel heeft gevormd over de vraag of de WSG zijn werk goed heeft gedaan. Remzi meent dat dit niet zorgvuldig is.

Samen met zijn advocaat mr. Richard Korver bestudeert Remzi thans het vonnis. Op dit moment wil Remzi eerst bekomen van dit oordeel en met deskundigen spreken over het hoger beroep. Dat houdt in dat Remzi op dit moment geen pers te woord staat.  

Het vonnis zal vanmiddag op rechtspraak.nl worden gepubliceerd