NL / EN
Jeadvocaat:
Voor slachtoffers belangrijke uitspraak Amstelveense Zedenzaak, voor alle slachtoffers kinderporno belangrijke uitspraak Amsterdamse Zedenzaak
Geplaatst op 21.06.12

De Rechtbank Amsterdam deed vandaag, 21 juni 2012, een belangwekkende uitspraak in, wat is gaan heten, de Amstelveense Zedenzaak.

Deze zaak handelt om de heer O. en de heer Van der M., die er ondermeer van worden beschuldigd kinderpornografische afbeeldingen in hun bezit te hebben gehad van uiterst jonge kinderen.

Slachtoffer kinderporno, ook slachtoffer van de bezitter daarvan

De verdediging van met name, de heer Van der M. heeft aangevoerd dat kinderen die voorkomen op kinderpornografisch materiaal geen slachtoffer zouden zijn van de bezitter daarvan, maar enkel van degene die hen heeft misbruikt. Mr. Richard A. Korver heeft namens de ouders van die kinderen dat standpund ten stelligste bestreden. Met succes. Vandaag oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het wel degelijk mogelijk is dat zijn cliënten slachtoffer zijn, ook van de bezitter van kinderpornografie.

Spreekrecht volgens de Rechtbank altijd voor ouders uiterst jonge kinderen

De Rechtbank Amsterdam heeft middels een zeer uitgebreid gemotiveerde beslissing aangegeven dat naar haar inzicht, ouders van uiterst jonge kinderen die slachtoffer zijn van dit soort ernstige misdrijven altijd recht toekomt om namens hun kinderen het spreekrecht uit te oefenen. Voor de motivering daarvan verwijzen wij u naar de beslissing van de Rechtbank die middels de link hieronder kan worden gelezen.

Mr. Richard A. Korver pleitte zowel in de Amsterdamse als in de Amstelveense Zedenzaak, alsook in andere zaken voor het ruimhartig toekennen van spreekrecht. Dit keer wederom met succes. 

Klik hier om het bericht te openen (pdf)