NL / EN
Jeadvocaat:

De wet als liefde

De wet, zeggen de tuinders, is de zon,
De wet dat is de bron
Waar elke tuinder zich aan laaft
Morgen, gisteren, vandaag.

De wet is wijsheid van de oudjes
Vitten oude opa's flauwtjes;
De kleinkinderen maken een lange neus
De wet is de speelplaats van de jeugd.

De wet, zegt de priester plechtig en kloek
zich richtend tot een doof gehoor
De wet is 't woord in mijn priesterlijk boek
De wet is preekstoel, toren en koor.

De wet, zegt de rechter, kijkend omlaag,
Gedragen, helder en hoogst overtuigend,
De wet is, zoals ik vaker zei,
De wet is, maar dat wist u al vaag,
De wet is, ik zeg het er nog maar eens bij,
De wet is de wet.

Toch schrijven de kenners van het recht
De wet is net zo min goed als slecht
De wet is niets dan misdadigheid
Gestraft door plaatsen en door tijden,
De wet is de kleding die men draagt
Altijd en overal.
De wet is alfa en omega.

Anderen zeggen de wet is ons lot;
Anderen zeggen de wet is de staat,
anderen zeggen, anderen zeggen,
De wet is niet meer
De wet is weg.

En altijd weer het volk dat mort,
Heel boos en luid en ongehoord,
De wet is Wij,
En altijd zachtjes en dwaas: vooral Mij.

Als wij weten net zo weinig te weten
Van de wet als zij,
Als ik even weinig weet als jij
Van wat we doen moeten en laten
Behalve dat allen duidelijk is,
Met blijdschap of met droefenis,
Dat de wet nu eenmaal staat
Waarover geen misverstand bestaat.

En daarom is het wellicht ongehoord
De wet te noemen met een ander woord.
In tegenstelling tot vele anderen
Kan ik aan de wet niets veranderen,
maar net als zij kan ik niet ontberen
over de wet te speculeren,
onze positie te verlaten, bereid
tot een staat van onbetrokkenheid.
Hoewel ik tenminste onze ijdelheid
Kan afdoen met bescheidenheid.
Met een schuchtere getuigenis
Van een zeker soort gelijkenis,
Maar toch, zeggen wij, is liefde net
als de wet.

Als in liefde, weet niemand wat of waar
Als in liefde is niets vast of controleerbaar,
Als in liefde verliezen wij vaak ons verstand,
Als in liefde houden wij zelden stand.

(Naar: W.H. Auden, vertaling Rob van Moppes)